Zasiłek opiekuńczy – do kiedy został wydłużony?

Rada Ministrów zarządziła właśnie uchwałą z dnia 25 czerwca 2020r. przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów do dnia 12 lipca. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 został po raz kolejny wydłużony, jednak jak się mówi już po raz ostatni.

 

Kogo dotyczy ta informacja i kto tak naprawdę może skorzystać z zasiłku? Te dane widnieją w Dzienniku Ustaw poz. 1108 i dotyczą tej samej grupy rodziców jak ostatnio, czyli dzieci do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, do 18 lat, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia im opieki.

 

Nie zmieniły się zasady przyznawania świadczeń, w dalszym ciągu najszybciej można go dostać poprzez poinformowanie swojego pracodawcy czyli osoby, która opłaca składki ZUS. Należe jednak pamiętać, że nie otrzymamy zgody na zasiłek jeśli drugi z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku opiekę bo przykładowo jest bezrobotny lub przebywa na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym. Dobra wiadomość jest taka, że ze świadczeń jak najbardziej mogą korzystać osoby, u których placówki wychowawcze zostały otwarte, jednak rodzice w obawie o zdrowie dzieci nie wyrażają zgody na ich uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *