Bomba? Wąglik? Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, we środę ewakuowano ponad 600 urzędników z powodu… bomby! Jednak nie ma powodów do niepokoju, ponieważ były to tylko ćwiczenia (w godzinach pracy urzędu). Ćwiczenia zostały przeprowadzone w związku z ewentualnym zagrożeniem materiałami wybuchowymi i biologicznymi (np. wirus wąglika). Były to ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego pod hasłem “Gniazdo-19”. W Urzędzie Wojewódzkim obowiązuje taka procedura i każdy pracownik tego szacownego miejsca musi się do niej stosować. Powinien on opuścić niezwłocznie miejsce swojej pracy i udać się do wyjścia. Takie ćwiczenia to zawsze jakaś rozrywka w nudnym, urzędniczym życiu. Jednak – nie ma tak łatwo. Taką przerwę trzeba będzie nadrobić – mówi jedna z urzędniczek. Wszystkie służby podlegające wojewodzie muszą uczestniczyć w tego typu ćwiczeniach. Podlegają im również jednostki niezespolone, jak np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inne urzędy państwowe. Współdziałają one z Siłami Zbrojnymi RP na zasadzie zarządzania kryzysowego. Takie informacje przekazuje Paweł Rodzoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas ćwiczeń, wszyscy urzędnicy zgodnie opuścili budynek. Trwało to zaledwie 15 minut. W związku z tym, urząd dla petentów we środę był nieczynny. 

Zdjęcie: https://radioszczecin.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *