https://szybkanauka.pro/present-continuous-cwiczenia/.

Najważniejsze czasy w języku angielskim – krótka charakterystyka

W dzisiejszych czasach język angielski stanowi podstawę funkcjonowania nie tylko w życiu zawodowym, ale także w sytuacjach codziennych. Z tego powodu warto nauczyć się, choć podstaw tego języka, by móc swobodnie się w nim komunikować. Naukę najlepiej jest zacząć od dokładnego poznania najważniejszych czasów w języku angielskim, gdyż to one przysparzają zazwyczaj najwięcej problemów. Czym charakteryzują się więc podstawowe czasy w języku angielskim i jak się ich nauczyć?

Present Simple

Czas Present Simple to podstawa języka angielskiego. Służy on do opisywania sytuacji, które są stale lub ogólne. Stosuje się go także, by mówić o swoich nawykach, poglądach, zainteresowaniach, uczuciach, preferencjach oraz gdy mówi się o różnych procedurach lub o pracy. Z Present Simple związane są wyrażenia typu: every day, once, twoce, usually, often i tym podobne. Przykładowe twierdzenie buduje się poprzez połączenie podmiotu, podstawowej formy czasownika i reszty zdania. Pytanie z kolei tworzy się przez dodanie na początku zdania czasownika posiłkowego do lub does w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Aby utworzyć przeczenie, pomiędzy podmiotem i orzeczeniem należy umieścić do lub does not.

Czas Present Continuous

Kolejny przydatny czas w języku angielskim to Present Continuous . Jest to czas teraźniejszy ciągły, który łączy się z wyrażeniami today, at the moment, this week, nowadays now. Używany jest do mówienia o czynnościach dziejących się teraz lub obecnie, niekoniecznie w chwili mówienia, opisywania sytuacji tymczasowych, zmian obecnej sytuacji, denerwujących zachowań innych osób, planowanych w przyszłości wydarzeń i do odmówienia zrobienia lub pożyczenia czegoś. Przykładowe zdanie w tej konstrukcji wygląda następująco: I am talking to Jane now. Więcej przydatnych informacji o jego praktycznym zastosowaniu, znajdziesz na stronie https://szybkanauka.pro/present-continuous-cwiczenia/.

Past Simple i Future Simple

Przeszłość w języku angielskim wyraża się za pomocą czasu Past Simple. Stosuje się go do opisywania zakończonych czynności oraz wydarzeń z przeszłości, powtarzających się czynności z przeszłości oraz do mówienia o czynnościach, które wydarzyły się jedna po drugiej. Konstrukcyjnie przypomina czas Present Simple, jednak zamiast czasownika w formie bezokolicznika, używa się formy czasu przeszłego lub, w przypadku czasowników nieregularnych, drugiej formy czasownika. Przykładowym zdaniem może być: He played football.

Do mówienia o przyszłości używa się natomiast czasu przyszłego prostego Future Simple. Używa się go do opisywania decyzji spontanicznych, podjętych w chwili mówienia, a także próśb, gróźb, obietnic i odmów. Czas Future Simple stosowany jest również do opisywania wewnętrznych odczuć i przewidywań. Jego konstrukcja jest oparta na budowie czasu Present Simple, jednak między podmiotem i orzeczeniem należy umieścić czasownik posiłkowy will. Przykładowo: I will help you.

Present Perfect

Czas Present Perfect najlepiej jest stosować wtedy, gdy wspomina się o wydarzeniach, których godzina i data nie zostały określone lub gdy taka informacja nie jest istotna. Jeśli ktoś wspomina I have been in Warsaw.to nie wiadomo, kiedy i w jakim celu przybył do Warszawy. Ważna jest jednak informacja, że ją odwiedził i to właśnie staje się jasne dla odbiorcy. Gramatyka angielska zwraca także uwagę na czynności, które rozpoczęły się w określonym momencie i trwają aż do chwili obecnej. Często używa się więc wyrażeń typu: for 10 years, since January.

Przykładowe zdanie w tym czasie to: She has been a teacher for 10 yearsCzas ten stosowany jest również do opisywania czynności, które trwają od pewnego czasu, ale jeszcze się nie skończyły i mogą ulec zmianie. Present Perfect opisuje też czynności, których wpływ na teraźniejszość chce się podkreślić oraz doświadczenia i czynności, które właśnie się skończyły. Konstrukcja czasu Present Perfect wygląda następująco: podmiot + have/ has + czasownik w trzeciej formie + reszta zdania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *