Leczenie implantami a antybiotyki – czy to bezpieczne?

Od czasu opracowania techniki osteointegracji implantów zębowych w latach siedemdziesiątych XX wieku antybiotyki są zalecane jako przedłużone leczenie przez kilka dni lub jako pojedyncza dawka antybiotyku w profilaktyce. Antybiotyk jest również stosowany w ramach protokołu operacyjnego w okresie okołooperacyjnym w leczeniu. Jak dotąd brak jest naukowych dowodów na addytywne działanie antybiotyków w leczeniu implantów zębowych. W ten sposób lekarz otrzymał niejednoznaczne zalecenia, co doprowadziło do zwiększenia liczby przepisywanych antybiotyków.

Wraz z tym wzrostem rozwój antybiotykooporności staje się zagrożeniem dla współczesnej opieki zdrowotnej, która wymaga rewizji aktualnych wskazań i wprowadzenia racjonalnych strategii leczenia. Dlatego potrzeba więcej badań, aby ocenić korzyści z przepisywania antybiotyków i czy powstrzymanie się od jego stosowania jest bezpieczne.

Obecnie oporność na antybiotyki jest największym zagrożeniem dla współczesnej opieki zdrowotnej, w której wiele opcji leczenia, w tym zaawansowane interwencje chirurgiczne, wymaga dostępu do skutecznych antybiotyków. W związku z tym ponownie ocenia się oryginalne lub oparte na konsensusie zalecenia, takie jak stosowanie antybiotyków w stomatologii implantologicznej. Wcześniejsze zasady przepisywania antybiotyków, dopóki nie zostanie udowodnione, że powstrzymanie się od ich stosowania jest bezpieczne, są obecnie uważane za przestarzałą opcję u zdrowych pacjentów. Obecnie potencjalne ryzyko stosowania antybiotyków należy porównać z możliwymi korzyściami dla poszczególnych pacjentów podczas leczenia w którym są stosowane implanty Szczecin.

Implant dentystyczny to tytanowe urządzenie zakotwiczone i zintegrowane z kością szczęki. Implanty zębowe ulegające osteointegracji są uznaną metodą leczenia uzupełniania brakujących zębów od początku lat 70-tych XX wieku. Znaczna liczba badań, w których zastosowano długoterminową obserwację, wykazała pomyślne wyniki u pacjentów ze szczękami częściowo lub całkowicie bezzębnymi Wskaźniki przeżycia 90–100% wszczepionych implantów zostały opisane w kilku badaniach podłużnych podczas obserwacji do 20 lat później. Pomimo wysokiego wskaźnika sukcesu implantów dentystycznych każdy Stomatolog Szczecin musi mieć świadomość, że zdarzają się niepowodzenia.

Wady implantów biologicznych można podzielić na wczesne, tj. Niepowodzenie osiągnięcia osteointegracji z powodu urazu chirurgicznego, infekcji, braku pierwotnej stabilności lub późne niepowodzenia, czyli niepowodzenia w utrzymaniu osseointegracji z powodu przeciążenia okluzyjnego lub oba. Awaria implantu jest wynikiem, który może wymagać usunięcia implantu.

Antybiotykoterapia okołooperacyjna i profilaktyka rozszerzona

Oparta na empirii tradycja stosowania okołooperacyjnej, systemowo podawanej recepty antybiotyków wywodzi się z wprowadzenia metody leczenia stosowanej w latach siedemdziesiątych XX wieku. W pierwotnym protokole wszczepienia implantu zalecano antybiotykoterapię w początkowej fazie gojenia do 10 dni, aby zapobiec infekcjom pooperacyjnym i wczesnej niewydolności implantu.

Polecamy:
Gdzie znaleźć dobrego dentystę w Szczecinie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *