Etyka wręczania i odbierania biznesowych prezentów świątecznych

Etyka wręczania i przyjmowania prezentów firmowych może być myląca i wymagać uwagi oraz uwagi na wrażliwość kulturową. Okres świąteczny pod koniec roku może mieć wpływ na życie biznesowe poza imprezami biurowymi i urlopami. Specjaliści ds. Etyki i zgodności mogą bać się tej pory roku, ponieważ temat prezentów i gościnności stwarza szereg wyzwań etycznych. Możesz mieć wrażenie, że biuro Grincha dyktuje, że prezenty i zaproszenia nie mogą być wręczane ani przyjmowane.

Nie ma wątpliwości, że wręczanie i przyjmowanie prezentów i przejawów gościnności odgrywa ważną rolę w ułatwianiu relacji biznesowych i praktyk. Posiłek z dostawcą może pomóc w budowaniu relacji, długopis z nazwą firmy może przypomnieć klientowi o konieczności wyceny. Czasami jednak granica między tym, co stanowi prezent lub zaproszenie, a tym, co stanowi łapówkę, może być niejasna, a przyjmowanie prezentów, usług i zaproszeń może narazić organizację na oskarżenia o nieetyczne, a nawet niezgodne z prawem postępowanie.

Kiedy prezent nie jest prezentem?

Najpierw zastanów się, jaki jest cel prezentu lub zaproszenia. Czy ma to wpłynąć na związek czy skłonić do niewłaściwego postępowania? Czy upominki świąteczne jest to po prostu wyraz wdzięczności? Jakie są oczekiwania? Nie trzeba dodawać, że jeśli celem jest wzbudzenie oczekiwania na „korzystny” akt w zamian za prezent, to prawdopodobnie nie jest to prezent.

Kluczowe znaczenie ma również czas. Czy jesteś na skraju zawarcia dużej transakcji z klientem, który w przypadku zabezpieczenia zwiększyłby Twoją premię na koniec roku o niemałą kwotę? A może dostałeś prezent na krótko przed lub w trakcie procedury przetargowej? Zgodnie z ustawą o korupcji karalne jest nie tylko wręczanie, ale także przyjmowanie prezentów i zaproszeń. Zastanów się, czy prezent jest odpowiedni i czy jest proporcjonalny do poziomu obdarowanego. Jeżeli menedżer średniego szczebla poszukujący nowej pracy oferuje bilety na ważny mecz przełożonemu wyższego szczebla w innej firmie, czy byłoby to uznane za właściwe lub proporcjonalne? Zdrowy rozsądek sugerowałby, że nie. To, co stanowi „wystawny” prezent lub zaproszenie, może być trudne do oceny. Na przykład obowiązki starszych pracowników mogą wymagać od nich udziału lub sponsorowania wydarzeń, podczas których całość jest hojna. To, co może wydawać się niewielkie dla starszego kierownika, może być znacznie bardziej wartościowe dla młodszego pracownika.

Czasami dokładna wartość prezentu lub gościnności może być trudna do ustalenia. Istnieją również względy międzykulturowe – prezent o wartości 20 można uznać za mało wartościowy w Polsce, ale w niektórych mniej rozwiniętych gospodarkach można uznać za okazały.

Uwzględnij osobę obdarowanego

Dla kogo jest prezent? Wręczanie prezentów lub zaproszeń niektórym osobom, na przykład urzędnikom publicznym, jest często interpretowane jako gratyfikacja i budzi podejrzenia. Jednak definicje tego, czym jest urzędnik publiczny, mogą się różnić. W wielu krajach odróżnienie pracownika przedsiębiorstwa państwowego od członka rządu, który również pracuje w przedsiębiorstwie państwowym, może być trudne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *