Kto może dziedziczyć środki z polisy na życie?

Procedura uzyskania rekompensaty za stratę bliskiej osoby może wydawać się skomplikowana. Jak możemy szybko otrzymać środki z polisy? Co się stanie, gdy ubezpieczony nie wyznaczył nikogo na beneficjenta polisy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście. 

Jak wygląda dziedziczenie środków z polisy?

Ubezpieczony ma dwie możliwości – może wyznaczyć beneficjentów polisy, ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli skorzysta z tej opcji, to może dodatkowo wskazać uposażonych głównych oraz zastępczych. Uposażony główny to pierwotny beneficjent polisy na życie. Co ważne, nie musi to być jedna osoba – możemy np. wskazać trzy osoby, a także szczegółowo wyznaczyć procent ich udziału w odszkodowaniu (np. 50%, 25% i 25%). Uposażyć możemy również instytucje, np. bank, związek wyznaniowy czy fundacja charytatywna. Uposażanie zastępczy to osoby, które nabędą prawo do odszkodowania gdy uposażony główny poniesie śmierć wraz z ubezpieczonym lub wcześniej. Warto w takiej sytuacji powiadomić wybrane osoby wcześniej, aby mogły w razie konieczności szybciej uruchomić całą procedurę uzyskania odszkodowania. Uposażonym głównym może być również osoba niepełnoletnia. Zgodnie z prawem, gdy dojdzie do wypłaty odszkodowania, a uposażony nie będzie pełnoletni, to obowiązek zarządzania środkami przejdzie na opiekuna prawnego. 

 

Gdy ubezpieczony nie zdecyduje się na wyznaczenie beneficjentów podpisanej umowy, to towarzystwo ubezpieczeniowe po jej wygaśnięciu rozpocznie poszukiwania osób uposażonych. Działa to na zasadzie prawa spadkowego – najpierw poszukiwany jest współmałżonek/małżonka, potem ”zstępni”, czyli dzieci, wnuki, a następnie “wstępni”, czyli rodzicie, dziadkowe itd. Zasady prawa spadkowego dotyczą również procentu sumy odszkodowania, który przypadnie każdemu z beneficjentów. Ustalenie faktycznych uposażonych może jednak potrwać, dlatego najlepiej wyznaczyć ich wcześniej. 

 

Dowiedz się więcej o dziedziczeniu środków z polisy w tym wpisie na blogu:

https://eurofinance.info.pl/blog/zdrowie/jak-wyglada-dziedziczenie-srodkow-z-polisy-na-zycie/

Czy środki z polisy są traktowane jako spadek?

Zgodnie z przepisami zwartymi w kodeksie cywilnym środki z polisy, które otrzymujemy, nie są włączona do tak zwanej masy spadkowej. Przepisy mówią, że środki te są odszkodowaniem za stratę, a nie dochodem. Śmierć bliskiej osoby to nie tylko bardzo trudne doświadczenie, ale nierzadko oznacza także utratę połowy dochodów w gospodarstwie domowym. Bez względu na okoliczności, od odszkodowania z tytułu polisy na życie nie płacimy podatku dochodowego ani podatku spadkowego. 

Jeśli nie mamy pewności, czy nasz bliski miał wykupioną polisę, to jedynym sposobem na uzyskanie takiej informacji jest skontaktowanie się z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Gdy tego nie zrobimy, to towarzystwo, w którym miał wykupioną polisę, po ustaniu wpłat za składki rozpocznie procedurę poinformowania beneficjentów lub ich odszukania.

Jak uzyskać odszkodowanie z polisy bliskiej osoby?

Jeśli natomiast byliśmy poinformowani o fakcie uposażenia, to wystarczy, że zgłosimy się do towarzystwa ubezpieczeniowego z dokumentem tożsamości, aktem zgonu bliskiej osoby oraz wnioskiem o wypłatę odszkodowania (dokładna lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od TU). Od chwili złożenia wniosku towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. 

Szukasz korzystnego ubezpieczenia na życie w Szczecinie? Zgłoś się do biura Eurofinance Ubezpieczenia, gdzie doradzimy, jak wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *