Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Blisko centrum Szczecina, ponad rzeką Odrą, każdy przejeżdżający tamtędy dostrzega przepiękny zamek renesansowy, którego zielone sklepienia wieżyczek błyszczą w słońcu. Miejsce to, jest wyjątkowe. Powstało prawdopodobnie 864 lata temu. Wtedy był to gród słowiański otoczony drewnianą palisadą. Ówczesny zamek zbudowano z drewna, a rządził w nim książę Warcisław I. z dynastii Gryfitów. Pierwsze wzmianki wspominają rok 1124. Już ponad sto lat później, w 1235 roku, zamek został dość mocno rozbudowany. Ale dopiero rok 1346 może poszczycić się jakimkolwiek związkiem z dzisiejszą budowlą. Wtedy to sam zamek zaczął nabierać innego wyrazu. Książę Barnim III zdecydował się wybudować w miejscu drewnianego zamku, tzw. dom kamienny. Szczeciński patrycjat był ponoć mocno oburzony tym faktem, co nie przeszkodziło księciu w spełnieniu swoich zamierzeń. Wybudował również kaplicę św Ottona, oraz dom z więzienną wieżą. Kolejny, ważny rok w historii zamku, to rok 1428, kiedy to poddani księcia Kazimierza V wywołali bunt w mieście. Doszło do zamieszek, mordów, niszczenia mienia. Rada Miejska zdecydowała, że książę powinien rozbudować i wzmocnić kamienny zamek i przekazała mu na to odpowiednie pieniądze. Wtedy to właśnie powstało skrzydło południowe w stylu późnogotyckim.

Burzliwe wieki na zamku

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – jak każda tego typu budowla – nie oparł się najeźdźcom i poprzez wieki był palony, niszczony i na nowo rozbudowywany. Pomiędzy rokiem 1573 – 1582, doszło do generalnej przebudowy. Dom kamienny oraz kościół św Ottona – został zburzony. W ten sposób zakończył się pewien okres, a rozpoczął nowy. Rozbudowano cały kompleks. Wtedy też do zamku doprowadzono wodociąg. Zamek „żegna się” z dynastią Gryfitów w roku 1637 z powodu braku potomka. Od tego czasu, na zamku zaczął panować namiestnik szwedzki, a sto lat później – garnizon pruski. Od połowy XVIII wieku w tzw. skrzydle muzealnym istnieje mennica. Założył ją Fryderyk II Wielki. W czasie II Wojny Światowej, zamek został poważnie uszkodzony podczas nalotów alianckich. Po wojnie zdecydowano o generalnym remoncie zamku. Najpierw, wśród ruin, rozpoczęto prace archeologiczne. Podczas tych prac, odkryto sarkofagi książąt pomorskich.

Zamek Książąt Pomorskich – dziś.

Sam zamek jest dość imponującą budowlą i nie można na sto procent stwierdzić, czy jego historia jest bardziej imponująca, niż sama budowla. W latach powojennych starano się doprowadzić zamek do jako takiego stanu i czym dalej od czasów wojennych, tym ludzie bardziej przykładali się do renowacji tej budowli. Prace konserwatorskie przeprowadzano zgodnie ze sztuką oraz ówczesnymi przepisami, jakie obowiązywały konserwatora zabytków. Zamek nie jest w całości dostępny dla zwiedzających, ponieważ w wielu miejscach wykryto niebezpieczne pęknięcia ścian. Rok temu doszło do zawalenia się stropu, od drugiego poziomu zamku, aż do piwnic. Oczywiście, będzie przeprowadzony remont, mający na celu naprawienie szkód, choć może on trochę potrwać, jednak warto zaczekać na ich efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *