Zalety outsourcingu BHP

Wszyscy pracodawcy maja obowiązek zagwarantowania warunków pracy zgodnych z przepisami BHP. W mniejszych firmach na ogół nie stanowi to problemu, ponieważ należy skupić się na właściwym rozplanowaniu przestrzeni potrzebnej do wykonywania obowiązków służbowych oraz skierować pracowników na kierunkowe szkolenia. Zakłady pracy, które zatrudniają większą ilośc pracowników i mają większą powierzchnie muszą spełnić już więcej określonych wymogów. Nadzorem nad BHP w przedsiębiorstwach zajmują się specjaliści z tego zakresu, mogą być oni zatrudnieni na zasadzie umowy w firmie lub pracodawca może zdecydować się na współpracę opartą o outsourcing BHP. Ta druga opcja jest szczególnie korzystna dla pracodawcy i niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zapewnia bezpiecznie i higieniczne warunki pracy wszystkim osobom zatrudnionym w firmie, a także prowadzi do minimalizacji kosztów, ponieważ nie wiąże się z koniecznością zatrudniania dodatkowego pracownika. Tak więc przekazanie obowiązków przedsiębiorstwa związanych z BHP do profesjonalnej firmy, która się w tym specjalizuje to właśnie outsourcing BHP. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala firmom skupić się na jej głównej działalności przynoszącej zysk. 

Czym zajmuje się pracownik ds. BHP? 

Firma zewnętrzna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie szkoleń wstępnych oraz okresowych z zakresu BHP zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zapewnia także audyt i kontrolę oraz prowadzi rejestry z zakresu BHP określone w prawie pracy. W każdym przedsiębiorstwie powinny być przygotowane ogólne przepisy BHP oraz przepisy odnoszące się do konkretnego stanowiska pracy. Do dalszych obowiązków w ramach umowy outsourcingowej zaliczamy przygotowanie okresowej analizy BHP, przygotowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą w firmie oraz prowadzenie postępowania powypadkowego. Firma zewnętrzna uczestniczy również w opracowywaniu planu rozwoju zakładu i dostosowania do przepisów BHP, a także pomaga w lepszym zorganizowaniu stanowisk pracy w przypadku, gdy mogą negatywnie wpływać na pracownika. Podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej firma jest reprezentowana przez pracownika outsourcingowego. 

Jakie korzyści przynosi outsourcing BHP?

Outsourcing BHP niesie za sobą bardzo wiele zalet ale za najważniejszą z nich należy uznać obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Miejsce pracy jest o wiele droższe w utrzymaniu niż podpisanie umowy z wyspecjalizowaną w zakresie BHP firmą zewnętrzną. Drugim ważnym aspektem jest powierzenie zadań w ręce specjalistów, którzy doskonale znają się na swoim fachu i można być pewnym, że wykonają je z dbałością o najwyższą jakość. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *