Urlop okolicznościowy – najważniejsze informacje

Brak możliwości przyjścia do pracy może mieć wiele przyczyn. Jeśli nie jesteś chory, ale zatrzymały Cię ważne sprawy, to możesz skorzystać tylko z urlopu bezpłatnego? A co z urlopem okolicznościowym? Komu należy się taki urlop? Kiedy można o niego prosić? Przez jaki czas można być na urlopie okolicznościowym?

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

W życiu zdarzają się sytuacje związane z życiem rodzinnym, które uniemożliwiają pojawienie się w pracy. Pracodawca jest wtedy zobowiązany do udzielenia urlopu okolicznościowego. Urlop ten należy się pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, zatem nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz stażystów.
Wymiar urlopu okolicznościowego
Dwudniowy urlop okolicznościowy przysługuje w związku ze ślubem pracownika, narodzinami dziecka pracownika oraz zgonem i pogrzebem małżonka, matki, ojca, dziecka, macochy albo ojczyma pracownika. Jednodniowy urlop okolicznościowy przysługuje w związku ze ślubem dziecka pracownika albo zgonem i pogrzebem brata, siostry, teścia, teściowej, dziadka, babki oraz innej osoby pozostającej pod opieką pracownika lub na jego utrzymaniu.

Kiedy wykorzystać urlop okolicznościowy?

Czas, w którym należy wykorzystać urlop okolicznościowy z powodu danej sytuacji rodzinnej nie jest regulowany ustawą, jednak powinien być on zagospodarowany w okresie związanym z konkretnym zdarzeniem. Co ważne, pracownik powinien wcześniej poinformować pracodawcę o zaistniałej potrzebie skorzystania z urlopu na piśmie. Wyjątkiem są sytuacje występujące nagle i trudne do przewidzenia, takie jak śmierć bliskiej osoby. Wtedy trzeba pracodawcę poinformować o tym zdarzeniu jak najwcześniej. Do skorzystania z urlopu okolicznościowego uprawniają dokumenty takie jak: odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu ślubu albo odpis aktu zgonu. Pracownik nieobecny w pracy z powodu okoliczności rodzinnej ma prawo do wynagrodzenia za te dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *