Techniki zarządzania czasem – od czego zacząć?

Pojęcie zarządzania czasem jest mylące. Nie możesz zarządzać czasem – zarządzasz wydarzeniami w swoim życiu w odniesieniu do czasu. Często możesz chcieć więcej czasu, ale dostajesz tylko 24 godziny, 1440 minut lub 86 400 sekund każdego dnia. To, jak wykorzystasz ten czas, zależy od umiejętności zdobytych podczas autoanalizy, planowania, oceny i samokontroli.

Czas, podobnie jak pieniądze, jest cenny i ograniczony: musi być chroniony, mądrze wykorzystywany i budżetowany. Ludzie, którzy ćwiczą dobre techniki zarządzania czasem, często stwierdzają, że:

-Są bardziej wydajni,
-Mają więcej energii na rzeczy, które muszą osiągnąć,
-Czują się mniej zestresowani,
-Są w stanie robić rzeczy, które chcą,
-Są w stanie zrobić więcej rzeczy,
-Odnoszą się bardziej pozytywnie do innych,
-Czują się lepiej.

Znalezienie optymalnej dla ciebie strategii zarządzania czasem zależy od twojej osobowości, zdolności do motywacji i poziomu samodyscypliny. Uwzględniając niektóre lub wszystkie z poniższych strategii, możesz efektywniej zarządzać czasem.

1. Wiedz, jak spędzasz czas

Przeanalizuj, gdzie poświęcasz większość swojego czasu – praca, rodzina, zajęcia osobiste, rekreacja itp. Prowadzenie dziennika czasu jest pomocnym sposobem na określenie sposobu wykorzystania czasu. Zacznij od zapisywania tego, co robisz w odstępach 15-minutowych przez tydzień lub dwa. Oceń wyniki. Zapytaj, czy zrobiłeś wszystko, co było potrzebne, możesz określić, które zadania wymagają najwięcej czasu, określ porę dnia, kiedy jesteś najbardziej produktywny i analizuj, gdzie poświęcasz większość swojego czasu – można tutaj wziąć pod uwagę na przykład pracę, rodzinę, życie osobiste, rekreację itp.

Określenie najbardziej czasochłonnych zadań i ustalenie, czy inwestujesz swój czas w najważniejsze czynności, może pomóc w ustaleniu kierunku działania. Ponadto dobre wyczucie czasu potrzebnego na rutynowe zadania może pomóc w bardziej realistycznym planowaniu i szacowaniu ilości czasu dostępnego na inne działania.

2. Ustaw priorytety

Skuteczne zarządzanie czasem wymaga rozróżnienia między tym, co ważne, a tym, co pilne. Eksperci są zgodni, że najważniejsze zadania zwykle nie są najpilniejszymi zadaniami. Mamy jednak tendencję, aby „pilne” dominowało w naszym życiu. Działania, które są zarówno pilne, jak i ważne, muszą być wykonane, najważniejsze jest to, by poświęcać mniej czasu na działania, które nie są ważne (niezależnie od ich pilności), aby zyskać czas na skupienie się na działaniach, które nie są pilne, ale ważne. Skoncentrowanie się na tych ważnych czynnościach pozwala uzyskać większą kontrolę nad czasem i być może zmniejszyć liczbę ważnych zadań, które stają się pilne.

Jednym z najprostszych sposobów ustalania priorytetów jest utworzenie listy zadań do wykonania. To, czy potrzebujesz listy dziennej, tygodniowej czy miesięcznej, zależy od Twojego stylu życia. Uważaj tylko, aby lista nie wymknęła się spod kontroli i nie trzymaj wielu list jednocześnie. Ułóż pozycje na liście „do zrobienia” według priorytetu (zarówno ważne, jak i pilne). Możesz pogrupować elementy w kategorie, takie jak wysoka, średnia i niska, numerować je w kolejności lub użyć systemu kodowania kolorami.

Więcej wskazówek dla 30-latków znajdziesz tutaj: azymo.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *