Rozwód bez komplikacji – jak go uzyskać?

Rozwód jest niezwykle traumatycznym przeżyciem. Wiąże się z zamknięciem pewnego etapu w swoim życiu. Towarzyszą temu silne emocje i stres. W takich sytuacjach warto skorzystać z fachowej pomocy prawnika, który przeprowadzi małżonka przez całą procedurę, a także będzie służył fachową wiedzą, wsparciem i pomocą.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów?

W Polsce jako najczęstszą przyczynę, która spowodowała rozpad małżeństwa, podaje się niezgodność charakterów. W dalszej kolejności można uwzględnić:

 • niedochowanie wierności małżeńskiej;
 • związek emocjonalny z inną osobą;
 • nadużywanie alkoholu;
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych;
 • uzależnienia behawioralne np. hazard;
 • przemoc w rodzinie;
 • negatywne kontakty lub pogorszenie relacji rodzinnych;
 • choroby psychiczne;
 • bezpłodność;
 • trudności finansowe;
 • odmienny światopogląd;
 • emigracja powodująca dłuższą nieobecność;
 • nieporozumienia na tle finansowym;
 • niezaspokojenie podstawowych potrzeb.

Jak często dochodzi do rozwodów?

Statystyki wskazują, że najwięcej par decydujących się na rozwód mają od pięciu do dziesięciu lat stażu małżeńskiego. Z kolei pary, które spędziły ze sobą niemal 25 lat, dużo rzadziej decydują się na taki krok. Najczęściej pary decydujące się na zakończenie związku małżeńskiego są bezdzietne lub mają jedno dziecko. Główną przyczyną rozwodów jest niezgodność charakterów. Średnia wieku rozwodnika to 42 lata w przypadku mężczyzn i 38 lat u kobiet. Większość pozwów rozwodowych składają kobiety. Znacznie więcej jest tych, bez orzeczenia o winie, a w przypadku wskazania winowajcy, najczęściej jest to mężczyzna. W 2020 roku liczba rozwodów przekroczyła 50 tys. Z kolei w pierwszej połowie 2021 roku do sądów wpłynęło ponad 38 tys. pozwów. W Polsce liczba rozwodów stale rośnie.

Jak przebiega postępowanie sądowe w czasie rozwodu?

Rozpoczęcie postępowania sądowego jest możliwe po uprzednim złożeniu pozwu, który jest rozpatrywany przez sąd na rozprawie. Jedna ze stron jest określona jako powód, druga jako pozwany, nawet w przypadku, kiedy małżonkowie są zgodni co do chęci zakończenia związku małżeńskiego. Każda rozprawa rozpoczyna się wywołaniem. Protokolant wychodzi i wywołuje sprawę, wzywa strony wraz z ich pełnomocnikami, oraz świadków. Po wejściu do sali powód siada po lewej stronie, pozwany po prawej. Następnie sąd sprawdza obecność wszystkich zainteresowanych osób. Tutaj konieczne będzie pokazanie dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Po tej czynności świadkowie wychodzą na korytarz i oczekują na wezwanie. Sędzia rozpoczyna rozprawę. W następnej kolejności strony przedstawiają swoje wnioski, żądania i dowody. Pierwszy przemawia powód, następnie pozwany. Przed postępowaniem dowodowym sędzia zadaje stronom kilka pytań. Dotyczą one wspólnego pożycia małżeńskiego. Odpowiedzi pozwalają ustalić okoliczności rozkładu.

W dalszej kolejności następuje postępowanie dowodowe. To kluczowa część rozprawy, szczególnie jeśli rozwód ma być z orzeczeniem o winie. Strony przedstawiają swoje dowody, które mają potwierdzić ich twierdzenia. Ten etap ma również wpływ na wysokość alimentów oraz opiekę nad dziećmi. Tutaj także zostają powołani świadkowie. Ich zeznania mogą mieć kluczowy wpływ na rozstrzygnięcie postępowania. Na wynik rozprawy mogą wpłynąć także: wywiad środowiskowy, opinia biegłych, zgromadzona dokumentacja oraz wysokość zarobków.

W przypadku, kiedy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci, a pozew jest wnoszony bez orzeczenia o winie, ta część rozprawy ogranicza się jedynie do przesłuchania stron i przedłożenia odpisu aktu małżeństwa. W dalszej części następuje mowa końcowa. W pierwszej kolejności przemawia powód, następnie pozwany. Tutaj należy podtrzymać wnioski i żądania wygłoszone na początku postępowania. Istnieje również możliwość odniesienia się do zeznań, jakie padły w toku ze strony przeciwnej. Po tej czynności skład sędziowski przystępuje do narady i wydania wyroku. Warto pamiętać, że w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie postępowanie sądowe nie kończy się na jednej rozprawie.

Jak prawidłowo przygotować pozew o rozwód?

Jeszcze przed sporządzeniem pozwu, warto udać się do adwokata rozwodowego ze Szczecina – Łukasza Węgłowskiego. Doświadczony prawnik podpowie, jakie dokumenty należy skompletować, jakie dowody będą potrzebne w trakcie rozprawy oraz na co należy zwrócić uwagę. Kompletnie sporządzony pozew będzie gwarancją szybszej rozprawy.

Pozew rozwodowy może zawierać wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, z winy drugiego małżonka lub z winy obojga. Decydując się na rozwód z winy współmałżonka, należy stosownie udokumentować swój wniosek, przedstawiając dowody winy.

W sytuacji, kiedy małżeństwo ma dzieci niepełnoletnie, w pozwie należy uwzględnić:

 • które z rodziców będzie sprawowało władzę rodzicielską;
 • szczegóły dotyczące kontaktów z małoletnimi;
 • wysokość żądanych alimentów.

Można również uwzględnić wysokość alimentów na współmałżonka. Kolejną kwestią jest podział majątku. Tutaj możliwości są dwie. Polubowne załatwienie sprawy u notariusza, jeszcze przed rozprawą lub sądowy podział majątku. Pierwsza opcja jest zdecydowanie korzystniejsza, jednak na takie rozwiązanie muszą zgodzić się obie strony. W pozwie należy również uwzględnić okoliczności, w jakich nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego. Komplet dokumentów tj. pozew rozwodowy, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci oraz dowód opłaty od pozwu, należy złożyć w sądzie okręgowym w dwóch identycznych egzemplarzach. Trzeci można sporządzić dla siebie.

Każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga innego podejścia. Warto zatem na spokojnie przemyśleć swoją decyzję, a w przypadku jej słuszności wskazane jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Prawnik nie tylko pomoże skonstruować prawidłowy pozew, ale przede wszystkim będzie dbał o dobro swojego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *