Praca na podstawie umowy zlecenia a ciąża

Każda przyszła mama podejmująca zatrudnienie stoi przed związanymi z nim kwestiami formalnymi. Należy z pracodawcą ustalić wysokość wynagrodzenia, czas pracy oraz rodzaj umowy. Bardzo ważną sprawą są ubezpieczenia, dzięki którym w przyszłości uzyska ona prawo do pobierania świadczeń. O czym warto wiedzieć, podpisując umowę zlecenie i jednocześnie planując ciążę?

Prawa ciężarnej na umowie o pracę a na umowie zlecenie

Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni na umowę zlecenie, nie mogą korzystać z praw przysługujących osobom zatrudnionym w oparciu o Prawo Pracy. To samo dotyczy kobiet w ciąży. Ustawodawca zapewnił w Kodeksie Pracy warunki chroniące i wspierające kobiety ciężarne. Niestety uregulowania te nie obowiązują osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych.

W przypadku umowy o pracę pracownikowi przysługuje szereg praw oraz świadczeń wynikających z opłacanych przez niego oraz pracodawcę składek. Dotyczą one między innymi opieki zdrowotnej oraz składek odprowadzanych do ZUS.

https://fabrykakadr.com.pl/Umowę zlecenie reguluje Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Pracy. Osoba podpisująca taką umowę zobowiązuje się do wykonania określonej pracy w określonym czasie dla zleceniodawcy i nie przysługują jej żadne prawa pracownicze. Nie dotyczą jej płatne zwolnienia lekarskie, okresowe badania, limitowany czas pracy i co najważniejsze ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy. W przypadku umowy zlecenie kobiecie w ciąży przysługują tylko przywileje zapisane z umowie ze zleceniodawcą.

Pracodawcy zamieszczają oferty pracy oparte o umowy zlecenia, ponieważ stanowią one dla nich niższe obciążenie finansowe. Co więcej, gdy zatrudniana osoba jest studentem do 26 roku życia, zwolnieni są oni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotnych.

Wypowiedzenie dla ciężarnej na umowie zlecenie

Kobiety pracujące na podstawie umowy zlecenie nie mają gwarancji przedłużenia zatrudnienia do dnia porodu. Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy inne uregulowania zostały zawarte w podpisywanej umowie. Umowa zlecenie niestety pod tym względem nie daje ciężarnym żadnych praw.

Jedynym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową, w przypadku, gdy forma wykonywanej dotychczas pracy była odpowiednia umowie o pracę, a nie umowie zlecenie. Tak więc, jeśli praca była wykonywana w sposób ciągły, w stałych godzinach, w określonym miejscu to została zawarta niewłaściwa umowa.

Umowa zlecenie a zwolnienie chorobowe i urlop macierzyński

Warunkiem otrzymania prawa do przejścia na urlop macierzyński jest opłacanie za pracownika składki chorobowej. Zawarcie umowy zlecenie nie niesie ze sobą takiego obowiązku. Opłacanie jej ma więc dobrowolny charakter. W przypadku, gdy pracodawca nie decyduje się na jej pokrywanie, można to zrobić, deklarując opłacanie na zasadzie ubezpieczenia dobrowolnego. Jedyną wadą tej formy jest 90-dniowy okres nieprzerwanego wyczekiwania, w którego trakcie nie można korzystać z płatnego zwolnienia chorobowego.

Zasiłek powstały w ten sposób od samego początku wypłacany jest z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inaczej sytuacja wygląda przy umowie o pracę, gdzie przez początkowe 33 dni zwolnienia ciężarnej zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę.

Dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe można zacząć płacić, nawet już będąc w ciąży. Wówczas oprócz zasiłku chorobowego ciężarnej będzie przysługiwał także zasiłek macierzyński. Świadczenie to będzie jej przysługiwało zarówno przez czas urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

One thought on “Praca na podstawie umowy zlecenia a ciąża

  1. Powrót do pracy po porodzie „nigdy nie będzie łatwy”, ale jest wiele aspektów, którymi można zarządzać i które można świadomie zaplanować. Powrót z urlopu macierzyńskiego często wiąże się z wieloma trudnościami i presją – spowodowaną opieką nad dzieckiem. To instynkt, którego nie da się przezwyciężyć, natomiast można go dobrze wypracować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *