Praca bez doświadczenia – czy to możliwe?

Doświadczenie w wielu branżach może być kluczowym elementem wartościującym pracownika. Niewiele osób jednak wie, iż istnieją zawody, w których nie jest ono wymagane, aby podjąć pracę. Jak w takim razie jest z doświadczeniem na rynku pracy i ile ono naprawdę znaczy?

Doświadczenie a zatrudnienie

Wiele osób odrzuca swoją kandydaturę na ogłoszenie zamieszczone np. na portalu Pracuj.pl, gdyż obawiają się, iż ich doświadczenie jest za małe niż wymagane w ofercie pracy. W niektórych branżach jest to rzeczywiście bariera nie do pokonania, zwłaszcza w przypadku środowisk czysto technicznych np. spedycja, budownictwo, IT. Można się czasem spotkać z kuriozalnymi wymaganiami co do nowych kandydatów i stopniem ich doświadczenia. Tak naprawdę jednak dopiero podczas zatrudnienia weryfikowane są wiedza i umiejętności pracownika, a także sprawdzane jego kompetencje.

Prace wymagające doświadczenia

Wśród prac wymagających doświadczenia znajdziemy przede wszystkim stanowiska eksperckie. Wiedza zdobywana przez lata pomaga na nich obracać się w bardzo niebezpiecznym i trudnym środowisku. Z kolei umiejętność szybkiego reagowania pozwala na zażegnanie sytuacji kryzysowych i podejmowanie wyzwań. Wśród prac, w których szczególne znaczenie odgrywa doświadczenie znajdziemy m.in. kierowcę tras międzynarodowych. Musi on bowiem znać z autopsji najważniejsze szlaki komunikacyjne danych państw, a także stosunki jakie tam panują.

Prace niewymagające doświadczenia

Prace, do których wykonywania nie jest wymagane doświadczenie polegają głównie na wypełnianiu obowiązków manualnych bądź o niskim stopniu skomplikowania. Wówczas etap nauki następuje już po podpisaniu umowy. Kompetencje wówczas zyskujemy w samej pracy, gdzie również uczymy się teoretycznych zagadnień dotyczących danego stanowiska. Wśród prac niewymagających doświadczenia wyróżnić można m.in. stanowisko testera jakości w zakładzie produkcyjnym. Zajmuje się on ręcznym sprawdzaniem komponentów, m.in. maszyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *