Polecenia wydawane kierowcom na drogach

Każdy kierowca, czy pieszy zwraca uwagę na drodze na osoby, które kierują ruchem. Zazwyczaj są to policjanci, jednak nie zawsze. Mogą to być także i inne osoby, które w policji wcale nie pracują. Oczywiście, zwykły pieszy nie może ot tak wejść sobie na drogę i kierować ruchem. Jak więc rozpoznać tego – co może? Przede wszystkim powinien mieć na sobie ubranie z odblaskami i napisami np. “Kierowanie ruchem”, czy samo “STOP”. Kierowcy, którzy będą ignorować takie osoby na drodze, mogą zostać obciążeni grzywną, lub naganą. Osoby kierujące ruchem powinny być łatwo rozpoznawalne na drodze. Także ich widoczność powinna być oczywista w nocy oraz w dzień. Muszą mieć także przy sobie tarczę do zatrzymywania pojazdów. Niedopuszczalne jest zwykłe machanie ręką. Osobami mogącymi kierować ruchem mogą być policjanci, żołnierze żandarmerii wojskowej, inspektorzy transportu drogowego, straż graniczna i miejska, służba celna, a także osoba działająca na zlecenie zarządcy dróg w czasie wykonywania remontów i inne – np. osoba pilnująca przejścia dla pieszych przy przechodzeniu dzieci, itp.

Zdjęcie: http://www.gs24.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *