Odpady niebezpieczne, czyli czego nie można wrzucić do kontenera?

Kiedy myślisz o niebezpiecznych odpadach, czy wyobrażasz sobie beczki z wyciekającym płynem pokryte naklejkami z czaszką i? Ten obraz z pewnością można zaliczyć do kategorii odpadów niebezpiecznych, ale odpady niebezpieczne mogą być tworzone w prawie każdym przemyśle lub procesie produkcyjnym.

Istnieją inne rodzaje odpadów niebezpiecznych, o których możesz nie zdawać sobie sprawy, że stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia lub środowiska. Pestycydy? Ten, który większość ludzi zna. Benzyna? To też jest uważane za niebezpieczne. Stare komputery? Nawet to! Rozbijamy kilka kategorii odpadów niebezpiecznych i razem z https://gruzking.pl oferujemy wgląd w najlepsze sposoby ich obsługi i utylizacji.

Odpady wymienione w wykazie

Odpady na specjalnie przygotowanej liście powstają w wyniku typowych procesów produkcyjnych i przemysłowych. Ponieważ odpady te są wytwarzane w wielu gałęziach przemysłu, nazywane są „niespecyficznymi odpadami źródłowymi”.

Na tej liście znajdują się odpady, w tym szlam lub ścieki, z wybranych określonych gałęzi przemysłu, takich jak rafinacja ropy naftowej lub produkcja pestycydów. Gdy zna się branżę, w której są produkowane, nazywane są „odpadami specyficznymi dla źródła”. Odpady na listach dla poszczególnych branż to komercyjne produkty chemiczne wyrzucane w niewykorzystanej postaci. Po wyrzuceniu stają się niebezpieczne.

Scharakteryzowane odpady

Istnieje wiele odpadów nieuwzględnionych w wyżej wymienionych odpadach. Materiały te można uznać za niebezpieczne, jeśli spełniają co najmniej jedną z określonych cech odpadów niebezpiecznych i wtedy muszą być traktowane inaczej niż magazynowane w miejscach takich jak zwykłe kontenery na gruz Warszawa .

Zapalność

W określonych warunkach tworzy ogień, ulega samozapłonowi lub ma temperaturę zapłonu poniżej 60 ° C.

Korozyjność

Kwasy lub zasady, które mogą powodować korozję metalowych zbiorników, bębnów lub innych pojemników. Mają pH mniejsze lub równe 2 lub większe lub równe 12,5.

Reaktywność

Te materiały odpadowe są niestabilne w normalnych warunkach. Mogą powodować wybuchy, toksyczne opary, gazy lub opary, jeśli zostaną podgrzane, sprężone lub zmieszane z wodą.

Toksyczność

Materiały toksyczne mogą być szkodliwe lub śmiertelne w przypadku spożycia lub wchłonięcia. W przypadku składowania na wysypiskach toksyczność może przenikać do gleby i skazić wody gruntowe

Odpady uniwersalne

Odpady uniwersalne są odpadami niebezpiecznymi, ale ta kategoria obejmuje materiały bardzo powszechne, a wiele z nich znajduje się w Twoim gospodarstwie domowym. Dokładniej ta kategoria obejmuje:

-Baterie
– Pestycydy
– Sprzęt zawierający rtęć
-Lampy zawierające rtęć

Odpady zmieszane

Odpady zmieszane zawierają zarówno składniki radioaktywne, jak i niebezpieczne. Większość odpadów wytwarzanych w handlu to niskoaktywne odpady mieszane i zawierają niskoaktywne odpady promieniotwórcze. Może to być wytwarzane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w branży medycznej, farmaceutycznej, jądrowej i innych branżach energetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *