Jakich pytań najczęściej możemy spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej?

Przed każdą rozmową o pracę warto odpowiednio się przygotować. Oczywiście powinniśmy dobrze poznać firmę, do której aplikujemy, sprecyzować nasze pytania i oczekiwania. Warto jednak dowiedzieć się, jakie pytania behawioralne, czyli dotyczące naszej osobowości

Najczęściej zadawane pytania behawioralne.

Każda praca oprócz przygotowania merytorycznego wymaga też konkretnych cech osobowości. Rekruterzy potrafią je badać, wykorzystując konkretne pytania.
1. Jaką wykonałeś najbardziej kreatywną rzecz w swojej poprzedniej pracy. Tego typu pytanie umożliwia ocenę nie tylko kreatywności, ale też charyzmy, siły przebicia swoich argumentów, tego jak radzi sobie z odmową, w sytuacjach, w których musi przeforsować swoje zdanie.
2. Wymień sytuację, w której znalazłeś się w konflikcie z przełożonym i współpracownikami. To pytanie pomaga ocenić, jak kandydat radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, jak rozwiązuje spory i ukazuje jego charakter. Praca, w której trzeba umieć rozwiązywać spory, wymaga konkretnych umiejętności. To pytanie pomaga je wychwycić.
3. Opowiedz o konkretnej sytuacji, w której musiałeś przekonać kogoś do swojego pomysłu. Rekruter dowiaduje się o tym, czy jesteś kreatywny, jaka jest twoja zdolność do przekonywania innych. Oferty Pracy zamieszczone na dobrych serwisach internetowych są zazwyczaj szczegółowo opisane. Na przykład na Pracuj.pl możemy dowiedzieć się jakie cechy osobowości są niezbędne do wykonywania danej pracy. Siła argumentacji jest dosyć często wymieniana, temu warto przygotować się właśnie na takie pytanie.
4. Opowiedz o sytuacji stresowej. To pytanie pokazuje rekruterowi, czym jest dla ciebie sytuacja stresowa, jak sobie z nią poradziłeś i jaką postawę przybierasz, gdy się ona wydarza. Każda praca może nas narazić na sytuacje stresujące, dlatego warto zawczasu nauczyć się jak sobie z nimi radzić.
5. Jak zachowujesz się, gdy musisz bardzo szybko podjąć decyzję. Niektóre zawody wymagają podejmowania bardzo szybkich działań i decyzji. Właśnie dlatego rekruterzy często pytają o konkretne sytuacje, w których uczestniczyłeś i wykazałeś się tą cechą. Szybkie reagowanie może być ważne w pracy na produkcji, gdy prowadzisz maszynę, lub jesteś sprzedawcą i domykasz kontrakt.

Jak widać, wiele cech osobowości związanych z szybkim reagowaniem i radzeniem sobie ze stresem jest oceniana w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Warto przećwiczyć sobie kilka pytań, przygotować się na nie, by lepiej poradzić sobie na spotkaniu rekrutacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *