Na czym polega praca adwokata – adwokat w Szczecinie

Adwokat to słowo, które swoje korzenie ma w języku łacińskim i wywodzi się od „advocatus od advocare”, co obecnie możemy rozumieć jako “wzywać na pomoc”. W Polsce definicja adwokata uregulowana jest w ustawie Prawo o adwokaturze z 1982 roku, gdzie stworzono bardzo dokładną definicję adwokata. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, że głównym zadaniem adwokata jest udzielenie pomocy prawnej.

Osoba, która chce być adwokatem, musi spełniać szereg wymogów, do których wlicza się:

  • nieskazitelny charakter,
  • korzystanie z pełnych praw publicznych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • ukończone wyższe studia prawnicze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem magistra lub ukończone studia prawnicze poza granicami kraju, które są uznane na terenie Rzeczypospolitej,
  • odbyta aplikacja adwokacka,
  • egzamin adwokacki z pozytywnym wynikiem.

Adwokaci i Kancelarie Adwokackie w Szczecinie

Szczecin jest największym miastem w województwie zachodniopomorskim i liczy blisko czterysta tysięcy mieszkańców. Szczecin to również jedno z największych miast w Polsce pod względem powierzchni. W tym mieście znajdziemy również kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców i kilka tysięcy spółek. Zagłębiając się w dane statystyczne oraz informacje dostępne na stronie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich możemy zauważyć, że Szczecińska Izba Adwokacka zrzesza ponad pięciuset adwokatów wykonujących zawód, natomiast ponad czterystu deklaruje Szczecin, jako miejsce wykonywania zawodu. Warto wspomnieć, że osoby planujące przyszłość związaną z zawodem adwokata, mogą wybrać studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, co jest jedną ze ścieżek pozwalających dołączyć do grona adwokatów.

Adwokatem może mianować się tylko specjalista w dziedzinie prawa, który jest w stanie potwierdzić swoje kompetencje przez przystąpienie i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego. Dzięki temu możemy mieć pewność co do wysokich kompetencji i jakości pomocy świadczonej w kancelarii. Opisując pojęcie adwokata, należy zaznaczyć, że głównym celem takiej osoby jest pomoc prawna, która może być udzielona w postaci porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej czy też jako reprezentowanie klienta przed sądem. Dokładny zakres pomocy prawnej, jaką możemy uzyskać od adwokata, zależy od problemu prawnego, z jakim do niego przyjedziemy. Dlatego też warto sprawdzić zakres usług prawnych na stronie kancelarii adwokackiej lub umówić się na konsultację.

Zakres pomocy prawnej adwokata w Szczecinie — Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Janiszewska

Adwokat Ewa Janiszewska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie i jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Od 2011 roku, Adwokat Ewa Janiszewska prowadzi działalność prawniczą, w której zakresie jest reprezentowanie interesów jednej ze stron przed sądem lub innym ciałem orzekającym. Obecnie Adwokat Ewa Janiszewska przyjmuje interesantów w kancelarii przy Alei Wojska Polskiego 20/5 w Szczecinie. Osoby zainteresowane pomocą prawną, mogą udać się do kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Pełen zakres pomocy prawnej ze strony Adwokat Ewy Janiszewskiej dla osób prywatnych i firm jest dostępny na stronie internetowej www.adwokatszczecin.info.

Pomoc prawna od adwokata w Szczecinie

Zarówno w Szczecinie, jak i innym większym mieście możemy udać się do adwokata w celu uzyskania pomocy prawnej. Na przykładzie Kancelarii Adwokackiej Ewy Janiszewskiej w Szczecinie, oferowaną pomoc możemy podzielić na pomoc skierowaną do osób fizycznych i firm.

Pomoc prawna dla osób fizycznych to bardzo często wsparcie w zakresie prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Zagłębiając się w wymienione dziedziny prawa, możemy wskazać konkretny zakres pomocy, który może być związany z prowadzeniem sprawy o podział majątku, zapłatę czy zadośćuczynienie. W przypadku pomocy z zakresu prawa rodzinnego adwokat może służyć pomocą i wiedzą w zakresie alimentów, rozwodu, podziału majątku, separacji, rozdzielności majątkowej czy ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa. Adwokat może nam również służyć pomocą w kwestiach związanych z wyegzekwowaniem wynagrodzenia za nadgodziny w pracy, dochodzeniem praw do zaległego wynagrodzenia oraz przywróceniem do pracy.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą adwokat może udzielić wsparcia prawnego przez:

  • reprezentowanie klienta w sprawach gospodarczych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sadem Najwyższym,
  • sporządzenie umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie ich,
  • rejestrowanie i likwidowanie spółek osobowych i kapitałowych,
  • dochodzenie należności cywilnoprawnych.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji, dotyczących pomocy prawnej z konkretnej dziedziny, możesz sprawdzić informacje znajdujące się na stronie internetowej Adwokat Ewy Janiszewskiej, która jest dostępna pod adresem www.adwokatszczecin.info lub sprawdzić kilkuset innych adwokatów, świadczących pomoc prawną w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *