Zarządzanie biurem rachunkowym

Kto powinien zarządzać biurem rachunkowym?

Prowadzenie biura rachunkowego jest normalną działalnością gospodarczą, której obecnie może podjąć się niemal każdy. Tymczasem już zarządzanie biurem rachunkowym to o wiele trudniejszy temat. Powstaje pytanie, czy powinien się go podjąć właściciel biura, manager, a może główny księgowy?

Zarządzanie właścicielskie

W Polsce wciąż przeważa trend, w którym to właściciel danej działalności gospodarczej zarządza firmą. Tymczasem w krajach europejskich jest zupełnie inaczej – właściciel zajmuje się prowadzeniem działalności, rozmowami z klientami czy poszukiwaniem nowych rynków zbytu, natomiast kwestie zarządcze oddaje się innym osobom, które posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Dominuje tam bowiem przekonanie, że jeżeli dana osoba nie jest stanie zarządzać efektywnie (nawet, jeśli jest właścicielem), powinna oddać stery komuś innemu, a zajmować się tym, co naprawdę potrafi robić. Zarządzanie biurem rachunkowym wymaga podejścia holistycznego. Z jednej strony należy dobrze znać samą materię, w której prowadzi się działalność, czyli księgowość. Z drugiej zaś strony konieczne są umiejętności zarządcze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Coraz więcej właścicieli biur rachunkowych decyduje się więc na podjęcie odpowiednich studiów, które mają ich przygotować do zarządzania firmą. Jest to konieczne, bowiem konkurencja na rynku biur rachunkowych jest tak duża, że potrzeba odpowiedniego planu rozwoju, aby utrzymać przy sobie klientów, a także zdobywać nowych. Dobrze opracowana, spójna strategia rozwoju biura pomaga jednak osiągać ponadprzeciętne zyski. W tym celu należy stale myśleć nad poszerzaniem oferty usług, promocji czy promowaniu w jakiś sposób stałych bądź nowych klientów.

Księgowy czy manager?

Zarządzanie biurem rachunkowym powinno więc zostać powierzone osobie, która łączy w sobie cechy księgowego oraz managera. Jeszcze do niedawna założenie biura rachunkowego było możliwe po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, z związku z czym było ono zarezerwowane dla księgowych. Dziś biuro rachunkowe może założyć każdy – to samo dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego też bardzo ważne staje się powołanie odpowiedniej osoby, która będzie zarządzać biurem rachunkowym. Jeżeli jego właściciel zna się na księgowości, a jednocześnie potrafi efektywnie zarządzać kapitałem, zasobami ludzkimi czy inwestycjami, to jak najbardziej może się tego działania podjąć. Jeżeli jednak biuro rachunkowe zakłada osoba, która nie ma dużej wiedzy o księgowości, powinna zarządzanie biurem rachunkowym powierzyć głównemu księgowemu oraz zatrudnić managera. Księgowy będzie bowiem kierował sprawami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, manager natomiast zajmie się rozwojem firmy. Wbrew pozorom tego typu sytuacji jest całkiem sporo, bowiem dobrze prowadzone biuro rachunkowe może być bardzo dochodowe. Osoba, która posiada kapitał i chciałaby osiągać zyski, może postawić właśnie na tego rodzaju działalność gospodarczą, nawet jeśli zupełnie nie zna się na księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *