Księgowość w stylu “outsourcing” – czy też jej potrzebujesz?

Każdy właściciel firmy, nowy lub mający siedzibę, rozumie potrzebę dokładnej i aktualnej dokumentacji finansowej. Pomiędzy utrzymaniem zgodności ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i rachunkowymi, przygotowaniem się do audytu lub po prostu wydaniem dokładnych i dokładnych sprawozdań finansowych do przeglądu przez inwestorów, zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi księgowe i rachunkowe jest wysokie.

Ale jako nowy właściciel firmy lub właściciel małej lub średniej firmy nie zawsze masz czas, wiedzę lub środki na pracę nad własnymi książkami lub zatrudnienie pełnoetatowego personelu, aby to zrobić samodzielnie.

Co jeśli powiedzieliśmy Ci, że nie musisz wykonywać całej pracy sam? Co jeśli powiedzieliśmy Ci, że możesz przekazać pracę innej osobie bez płacenia za pełnoetatowego księgowego lub personel?

Wprowadź Księgowość Sopot typu outsourcing!

Co to jest księgowość zlecona na zewnątrz?

Outsourcing polega na wysyłaniu pracy do podmiotu zewnętrznego, a nie na wykonywaniu jej wewnętrznie. Jest to powszechna praktyka w Polsce – szczególnie wśród małych firm.

Outsourcing różnych procesów biznesowych jest powszechną praktyką wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a także organizacji non-profit.

Zazwyczaj outsourcingowa praktyka księgowa jest w stanie zapewnić wsparcie poprzez comiesięczne zamknięcie i nadzór księgowy, rozliczanie określonych transakcji lub pozycji w sprawozdaniach finansowych, a nawet pomóc w budżetowaniu oraz analizie i nadzorze przepływów pieniężnych. Usługi miesięczne (lub inne zmiany częstotliwości) często obejmują:

-Przegląd wydatków i wpływów pieniężnych w celu zapewnienia dokładności;
-Rejestrowanie listy płac i powiązanych kosztów;
-Rejestrowanie innych zapisów księgowych w razie potrzeby na koniec miesiąca;
-Analiza i uzgadnianie sald kont w sprawozdaniu z sytuacji finansowej;
-Zamykanie operacji miesięcznych i sporządzanie sprawozdań finansowych;
-Spotkanie z kierownictwem w celu przeglądu wyciągów oraz szczegółów analizy konta i uzgodnień;
-Spotkanie z komitetami finansowymi w celu przeglądu sprawozdań finansowych.

Na tym się nie kończy. Niektóre outsourcingowe zespoły księgowe mają możliwość ingerowania w funkcje kontrolerów, świadczenia usług doradczych dla dyrektorów finansowych, pomocy w przygotowaniu się do audytu, prowadzenia księgowości i obsługi informatycznej księgowości.

Kiedy powinienem rozważyć księgowość zleconą na zewnątrz?

W miarę rozwoju firmy ważne jest, aby zrozumieć, jak zmieniają się Twoje potrzeby. Procesy finansowe są jednymi z najważniejszych aspektów każdej firmy, a wraz z rozwojem firmy kluczowe znaczenie ma odpowiednie oprogramowanie, ludzie i wiedza specjalistyczna. Być może nadszedł czas, aby rozważyć księgowość zleconą na zewnątrz, jeśli wystąpią następujące problemy np. rozwój firmy przewyższa Twoją wiedzę księgową Rozwój firmy to wspaniała rzecz. Ale w miarę dorastania zasadniczo nieuniknione są scenariusze finansowe, które są nieprzewidziane lub zupełnie nowe – tutaj taka księgowość może być wielką pomocą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *