Koszty bezpośrednie związane z dużym projektem budowlanym – co z finansowaniem?

Duży projekt budowlany jak hale magazynowe budowa wymaga ogromnej ilości kapitału, który często jest dostarczany przez pożyczkodawców, którzy chcą mieć pewność, że projekt zaoferuje uczciwy zwrot z inwestycji.

Koszty bezpośrednie związane z dużym projektem budowlanym można ogólnie podzielić na dwie kategorie:

1.koszty budowy płacone generalnemu wykonawcy za wzniesienie obiektu na miejscu
2.wydatki na nabycie gruntu, opłaty prawne, architekt/inżynier opłaty, opłaty za zarządzanie budową, odsetki od kredytów budowlanych oraz koszt alternatywny prowadzenia pustej powierzchni w obiekcie do czasu jej pełnego wykorzystania.

Bezpośrednie koszty budowy w pierwszej kategorii stanowią około 60 do 80 procent całkowitych kosztów w większości projektów budowlanych. Ponieważ koszty budowy ostatecznie ponosi właściciel, przed rozpoczęciem budowy należy dokonać starannego planowania finansowego obiektu.

Finansowanie budowy

Kredyty budowlane dla wykonawców są zazwyczaj udzielane przez banki lub kasy oszczędnościowo-pożyczkowe na finansowanie budowy. Po zakończeniu inwestycji kredyty budowlane zostaną wypowiedziane, a finansowanie powykonawcze zostanie zorganizowane przez właściciela.

Kredyty budowlane udzielane na różne rodzaje budownictwa są różne. W przypadku budownictwa mieszkaniowego kredyty budowlane i długoterminowe kredyty hipoteczne można uzyskać w kasach oszczędnościowo-pożyczkowych lub bankach komercyjnych. W przypadku budynków instytucjonalnych i komercyjnych kredyty budowlane są zazwyczaj pozyskiwane z banków komercyjnych. Ponieważ wartość specjalistycznych budynków przemysłowych jako zabezpieczenia kredytów jest ograniczona, kredyty budowlane w tej dziedzinie są rzadkie, a finansowanie budowy można uzyskać z puli ogólnych funduszy korporacyjnych. W przypadku budowy infrastruktury będącej własnością rządu nieruchomość nie może być wykorzystana jako zabezpieczenie pożyczki prywatnej, ale istnieje wiele możliwych sposobów finansowania budowy, takich jak ogólne środki z podatków lub specjalne obligacje wyemitowane na potrzeby projektu.

Tradycyjnie banki pełnią rolę kredytodawców budowlanych w trójstronnej umowie między wykonawcą, właścicielem i bankiem. Pożyczka umowna zostanie wypłacona wykonawcy zgodnie z ustalonym harmonogramem, po weryfikacji realizacji różnych części projektu. Ogólnie rzecz biorąc, wniosek o płatność wraz ze standardowym raportem z postępu prac będzie co miesiąc składany przez wykonawcę do właściciela, który z kolei składa bankowi wniosek o wypłatę. O ile dotychczasowe prace zostały pomyślnie wykonane, wypłata następuje na tej podstawie w okresie budowy.

W takich okolicznościach bankowi zależało przede wszystkim na dokończeniu kredytu na czas i w ramach budżetu. Żywotność obiektu po jego zakończeniu nie jest problemem ze względu na przeniesienie ryzyka na właściciela lub kredytodawcę instytucjonalnego. To najważniejsze informacje, które pozwolą zrozumieć cały charakter ubiegania się o finansowanie na taki cel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *