Kontrola czasu pracy kierowcy – jak zmniejszyć ryzyko naliczenia kary?

Przepisy określają czas pracy kierowców zawodowych. Muszą oni również przestrzegać czasu przerw i odpoczynku. W celu ułatwienia kontroli czasu pracy swoich pracowników coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie specjalnych systemów informatycznych – dzięki nim można nie tylko wygodniej rozliczać czas pracy, ale również zmniejszyć ryzyko naliczenia kary.

Regularna kontrola czasu pracy powinna leżeć zarówno w interesie kierowcy, jak i zatrudniającego go przedsiębiorcy. Gdy kierowca pracuje ponadnormatywnie, wówczas stwarza większe ryzyko na drodze – jest bardziej zmęczony, śpiący, częściej popełnia błędy, ponieważ nie jest wystarczająco skoncentrowany, dlatego może łatwiej doprowadzić do wypadku.

Oprócz tego, że naraża on siebie i innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, również grozi mu zatrzymanie przez uprawnione służby i naliczenie kar grzywny dla pracodawcy. W związku z tym kontrola czasu pracy jest kluczowa, aby kierowca i jego pracodawca mogli udowodnić, że przestrzegają przepisów aktualnie obowiązującego prawa.

Najczęściej kontrola czasu pracy kierowcy prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego – ITD albo przez Państwową Inspekcję Pracy – PIP. Uprawnienia do kontroli posiadają również Policja, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa. Gdy dochodzi do zatrzymania przez służby, kierowca musi pokazać odpowiednią dokumentację poświadczającą czas pracy.

Zgodnie z przepisami możliwe jest prowadzenie ewidencji czasu pracy w następujących formach:

  • zapisów na wykresówkach
  • plików z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
  • wydruków z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności
  • rejestrów na podstawie powyższych dokumentów

Rozliczenie czasu pracy powinno przy tym odbywać się także w odstępach do 28 dni. Dane zawarte w powyższych dokumentach nie mogą być niszczone, fałszowane, likwidowane, a także zabronione jest dokonywanie manipulacji w urządzeniach rejestrujących. Nawet wtedy, gdy dojdzie do odłączenia zasilania w tachografie, w którym znajduje się karta, można narazić się na naliczenie kary.

Wobec tego wtedy, gdy dojdzie do nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji poświadczającej czas pracy pracownika albo do przekroczenia norm czasu pracy, mogą zostać naliczone kary w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Łatwiejsza kontrola i rozliczanie czasu pracy dzięki systemom informatycznym

W celu jeszcze łatwiejszej kontroli i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach stosuje się obecnie coraz częściej nowoczesne systemy informatyczne, także działające zdalnie. W związku z tym do określania parametrów pojazdu nie jest potrzebna jego fizyczna obecność – wszystko odbywa się bezprzewodowo.

Jednym z nich jest system oferowany przez INFIS – lidera w dostarczaniu rozwiązań w dziedzinie AVL, czyli automatycznej lokalizacji pojazdów. Przygotowany przez niego system bazuje na lokalizacji GPS, czyli pozwala na stałe sprawdzanie pozycji pojazdów. Bezprzewodowy przesył danych pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji dotyczącej między innymi czasu pracy pracownika, co również stanowi podstawę do łatwiejszego naliczania wynagrodzeń. Możliwe jest też efektywniejsze planowanie tras w oparciu o normy czasu pracy.

Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego takiego jak INFIS przedsiębiorstwo może znacząco zmniejszyć ryzyko naliczenia kary za przekroczenie limitu czasu pracy oraz za nieprawidłowe prowadzenie jego dokumentacji. Więcej informacji związanych z systemem można znaleźć na jego stronie internetowej: https://www.infis.pl/rozliczanie-czasu-pracy-kierowcow/. Zapraszamy!

One thought on “Kontrola czasu pracy kierowcy – jak zmniejszyć ryzyko naliczenia kary?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *