Kłopotliwy sąsiad? Nie idź od razu do sądu!

Kochaj swojego sąsiada lub po prostu… pozwij go. Wmieszanie w to wspólnoty nieruchomości może powodować problemy prawne.

Spory sąsiedzkie nie są niczym nowym, ale sposób, w jaki ludzie sobie z nimi radzą, stale się zmienia. Prosta rozmowa o kwestię ogrodzenia może załatwić sprawę. Ale jeśli nie, możesz poprosić sędziego o zbudowanie ogrodzenia z opłat prawnych.

Czy twój sąsiad ma problemy?

Są różni przestępcy z różnych stopni i jeszcze więcej sposobów, aby zamienili twój wymarzony dom w koszmar. Ostatecznie przestępstwo ostatecznie przedstawia rodzaje dostępnych środków.

Rzeczywistość jest taka, że uciążliwi sąsiedzi mogą przybierać różne kształty i rozmiary. Niektóre przestępstwa, które możesz po prostu zaakceptować: hałas w ciągu dnia, okazjonalny radosny pies lub zewnętrzny palacz papierosów. Inne kwestie mogą jednak oznaczać początek ścigania prawnego:

  • nielegalna budowa,
  • nieposłuszeństwo miejskim rozporządzeniom,
  • nieprzestrzeganie określonych granic własności.

Jak źle może być naprawdę?

Zadzwoń, wybierz czas na rozmowę. Spotkaj się na chodniku lub na obszarze nieruchomości. Nie oskarżaj. Zdarza się również, że unikają drobnego druku lub środków prawnych. Ale jeśli te nie działają, nadszedł czas, aby wyjąć okulary do czytania. Poczytać o lokalnych rozporządzeniach dotyczących hałasu i zakłóceń. Porady prawne wspólnoty mieszkaniowej również mogą być odpowiednim źródłem wiedzy.

kredyt hipoteczny w holandiiCzy twój sąsiad prowadzi firmę budowlaną z garażu? Czy pies sąsiada przeżuł twoje ogrodzenie i zniszczył twoje podwórko? Zaproponuj rozwiązanie. Daj swojemu sąsiadowi czy wspólnocie mieszkaniowej szansę na polubowne rozwiązanie problemu, poproś, aby wkroczyli, być może jako neutralny mediator. Jeśli te nie działają, zadzwoń także do lokalnej policji.

Jednym z najlepszych rozwiązań jest wezwanie eksperta medytującego, który można uzyskać za pośrednictwem lokalnego sądu, posterunku policji lub stowarzyszenia adwokackiego.

Co to jest mediator?

Mediatorzy mogą pobierać opłaty od 150 do 300 zł za godzinę, w zależności od sporu. Mediatorzy są procesem dobrowolnym, ale mogą okazać się dochodowe, jeśli wynajęta neutralna strona może pomóc w znalezieniu rozwiązania, które przyniesie korzyści obu zaangażowanym stronom.

Rozwiązanie sporu mediacyjnego pochodzi od stron, w przeciwieństwie do sporów sądowych, w których wynik jest narzucany stronom przez sędziego, jury lub arbitra. W mediacji uczestnicy mają również możliwość kształtowania procesu, wybierając mediatora i określając długość sesji, kto weźmie udział i czy pełnomocnicy będą reprezentować strony.

Ostatecznie celem jest pokojowe współistnienie. Oznacza to przestrzeganie granic, niezależnie od tego, czy jest to ogrodzenie, czy inna konstrukcja.

Najgorsze rodzaje sporów można rozwiązać na wczesnym etapie poprzez zwykłą rozmowę, która według większości źródeł jest najlepszym rozwiązaniem, zanim sprawy się rozgrzeją. Spróbuj tego, zanim sięgniesz po jakiekolwiek inne środki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *