Czas na recykling w szkołach w Szczecinie?!

Czy szkoły mają obowiązek recyklingu? Dla większości z nas szkoły są integralną częścią naszego wczesnego życia – nauczyciele to nasi mentorzy, książki – nasze narzędzia do odkrywania świata. Lekcje obywatelskie uczą nas, jak ważne jest przestrzeganie prawa i głosowanie. Praktyczne działania, takie jak recykling pomagają nam ruszyć nasze społeczne sumienie i dać dobry przykład dla dorosłych.

Szkoły powinny inspirować pasję.

Wielu z nas dorastało czytając lektury charakteryzujące się bohaterami o silnym wizualnym wizerunku przeciwko śmieciom. Naszym obowiązkiem na kanwie tego stało się zbierać po sobie, a nie tylko wyrzucać śmieci na ziemię. Szkoły wzmocniły to przesłanie, pomagając nam zrozumieć, że możemy zmienić naszą społeczność – że dbamy o siebie, naszą rodzinę i naszą społeczność. Recykling szkolny może zainspirować uczniów do dbania o planetę, do zbadania zasobów, które wykorzystujemy, aby uczynić nasz świat zrównoważonym, do przyjrzenia się konsekwencjom korzystania z zasobów oraz generowania zanieczyszczenia i odpadów.

Szkoły pomagają kształtować nawyki, które kontynuujemy jako dorośli. Uczniowie, którzy obecnie uczestniczą w recyklingu, będą mieli większą motywację do kontynuowania tego „nawyku” jako dorośli. Jako dzieci z lektur takich jak te dostępne na sklep.nowaera.pl uczymy się o korzyściach płynących z recyklingu, jak łatwo poddać się recyklingowi z odpowiednim systemem i jakie konkretne działania możemy podjąć, aby chronić naszą planetę. Opracowany w szkole „nawyk” recyklingu może służyć do przekształcenia naszych społeczności, miejsc pracy, naszego narodu, gdy przetwarzamy coraz więcej produktów, które konsumujemy, oraz zasoby użyte do ich wytworzenia.

Szkoły mają obowiązek postrzegania odpadów jako wydatków, które można zmniejszyć. Redukcja odpadów i ponowne wykorzystanie może zaoszczędzić pieniądze szkół. Dodanie recyklingu do mieszanki, a także „wywrotki szkolne o odpowiedniej wielkości” i częstotliwość zbiórki, mogą przynieść znaczne oszczędności dla szkół.

Szkoły muszą postępować właściwie. Niektóre rządy wymagają od szkół recyklingu. Kiedy szkoły poddają recyklingowi, pomagają:

  • zmniejszyć zużycie paliw kopalnych
  • oszczędzają zasoby
  • pomagają tworzyć lokalne miejsca pracy

Szkoły pomagają dawać przykład, dziedzictwo, które dzieci uczą się podziwiać i naśladować.

Dlaczego więc tak wiele szkół wciąż nie poddaje się recyklingowi? Na obszarach wiejskich znalezienie ciągnika może być dużym kosztem. Na obszarach miejskich szkoły często borykają się z wyzwaniami związanymi z ubóstwem i absencją uczniów. Administratorzy szkół i nauczyciele często uważają, że nie mogą podjąć się innego zadania.

W wielu szkołach po prostu brakuje tego „namiętnego rzecznika”, który zdecydowałby się rozpocząć recykling w szkole. Sukces recyklingu zależy od dedykowanej osoby lub zespołu, który planuje, rozwija i wdraża program. Szkolnym rzecznikiem recyklingu może być nauczyciel, uczeń, administrator lub rodzic. Pasja do recyklingu może szybko się rozprzestrzeniać, dzięki czemu recykling staje się wydajną i normalną częścią rutyny szkolnej; niezbędna jest jednak iskra, aby szkoła rozpoczęła recykling.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *