Brama Królewska w Szczecinie

Od starożytnych czasów budowano wokół miast mury oraz bramy obronne. Ich cel był jeden: bronić miasto przed ewentualnym atakiem. A jak wiemy, w dawnych czasach takie ataki były częste szczególnie, jeśli miasto uchodziło za bogate, lub stało po prostu na drodze różnym barbarzyńcom. Oczywiście, dziś taki mur nie zdałby egzaminu. W końcu technologia zaopatrzyła ludzkość w mechanizmy (urządzenia, maszyny), mogące zniszczyć nie tylko mury i ich bramy. Jednak w dawnych czasach, kiedy nie było broni masowego rażenia, a ewentualni zdobywcy miast byli zaopatrzeni w łuki, dzidy, miecze i tym podobną broń, mury obronne były niezbędne, aby zatrzymać agresorów. Dlatego każde miasto, czy nawet mała osada zanim się rozbudowała, chroniła dobytek mieszkańców właśnie poprzez mury obronne. Były one takim pierwszym przedmiotem oporu przeciwko najeźdźcom. Oczywiście w murach musiały być odpowiednie bramy, przez które mieszkańcy mogliby wychodzić na zewnątrz, a jednocześnie tak mocne, aby mogłyby zatrzymać agresorów. Bramy w murach obronnych były często bardzo newralgicznym miejscem, właśnie ze względu na ich ciągłe otwieranie, czy zamykanie.

Starożytne miasta

Można tu wspomnieć np. Troję, Babilon, czy Jerycho. Te mury były nie do zdobycia do czasu, aż znalazł się taki człowiek, który „wziął” je sposobem. I w takich murach były zapewne odpowiednie bramy, mogące oprzeć się najazdowi obcych wojsk, czy nawet zwykłych rzezimieszków. W tamtych czasach najazdy barbarzyńców – w razie powodzenia – mogły doprowadzić do całkowitego upadku miasta. Dlatego zarówno mury obronne, jak i bramy w nich występujące, musiały być wyjątkowo mocne. Niestety, stałe i wielkie mury hamowały jednocześnie rozwój miast. Nie można było przecież budować nowych domów, ponieważ teren miasta ograniczał mur.

Mury i bramy Szczecina

Także Szczecin miał swoje mury, które już dziś są mało widoczne, ponieważ w większości zostały zburzone. Ale, pozostały bramy. Często bardzo atrakcyjne turystycznie, ponieważ swoją architekturą upiększają okolicę. Takie bramy są często odwiedzane nie tylko przez turystów. Jedną z bardziej atrakcyjnych bram Szczecina, jest Brama Królewska, która powstała pomiędzy 1725 – 1728 rokiem. Jest to brama wybudowana z okazji zajęcia miasta przez Prusy. Dawniej nazywane tę bramę Bramą Hołdu Pruskiego. Brama jest wyjątkowo dekoracyjna. Można na niej zobaczyć Herkulesa z maczugą i skórą lwa, czy Marsa z mieczem i tarczą, które wykonał Bartholome Damarata, nadworny rzeźbiarz króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. Na bramie znajduje się również słynne panoplium otoczone łańcuchem Orderu Czarnego Orła.

Brama Królewska – dziś

Brama Królewska w dzisiejszych czasach stanowi niemałą gratkę dla turystów. Jest tłumnie odwiedzana, szczególnie w ciepłe dni. Ale przecież nie tylko. Wszystkie bramy szczecińskie są wyjątkowo atrakcyjne. Można je zwiedzać, ale nie tylko. Obok nich często są usytuowane tzw. ogródki, w których można odpocząć, napić się, czy coś zjeść. Przy okazji zwiedzania Szczecina, nie należy zapominać o jego architekturze obronnej – czyli murów i bram.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *