Badania ultradźwiękowe – dla kogo kurs i czego się spodziewać?

Kurs na poziomie badań ultradźwiękowych (UT) realizowany w kilku placówkach w Szczecinie jest przeznaczony dla każdego, kto potrzebuje gruntownej wiedzy na temat badań ultradźwiękowych w praktyce oraz:

 • metod zastosowania,

 • korzyści,

 • ograniczeń.

Test poziomu ultradźwiękowego (UT) jest odpowiedni dla inspektorów, którzy będą przeprowadzać testy ultradźwiękowe w branży. Kurs spełnia wymagania szkoleniowe normy EN ISO 9712 i zalecenia SNT-TC-1A.

Zawartość kursu

Szkolenie to połączenie teorii i ćwiczeń praktycznych. Pod nadzorem i wskazówkami wyspecjalizowanych instruktorów uczestnik szkolenia będzie korzystać z różnych technik inspekcji, które zapewnią praktyczne doświadczenie i solidną, gruntowną wiedzę o metodzie, jaką są badania ultradźwiękowe UT.

Każdego dnia można się spodziewać tego, że będzie zadawana praca domowa zawierająca zadania związane z teorią. Prace domowe zostaną omówione następnego dnia wraz z instruktorami.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy, jakie mogą zostać omówione na kursie z badania ultradźwiękowego (UT):

 • Podstawowa i zaawansowana teoria i zasady badań ultradźwiękowych

 • Techniki ultradźwiękowe i konfiguracja sprzętu

 • Czynniki wpływające na badania ultradźwiękowe

 • Ocena wskazań wad

 • Przegląd metod i standardów akceptacji

 • Ćwiczenia praktyczne w badaniach ultradźwiękowych

 • Zgłaszanie ustaleń

Wymagania wstępne

Organizatorzy kursów spodziewają się, że umiejętności matematyczne uczestników są minimum na poziomie szkoły podstawowej, ponieważ nauczanie w klasie, praca domowa i egzamin zawierają obliczenia.

Korzyści z ukończenia kursu ultradźwiękowego (UT)

Kurs zapewni każdemu uczestnikowi gruntowne teoretyczne i praktyczne wykształcenie w zakresie badań ultradźwiękowych. Organizatorzy upewniają się, że otrzymasz odpowiedni Badania ultradźwiękowe – dla kogo kurs i czego się spodziewać?

Tym samym, każdy uczestnik kursu po spełnieniu wymagań certyfikacji będzie mógł wykonywać testy ultradźwiękowe w praktyce w branży.

Egzamin

Aby ukończyć kurs na tym poziomie i aby być certyfikowanym inspektorem badań ultradźwiękowych, należy spełnić wymagania normy EN ISO 9712, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy zda się egzamin.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej opartej na wiedzy zdobytej podczas kursu 1na kierunku badań ultradźwiękowych (UT) oraz z praktycznej części testowania kilku próbek spoiny i napisania instrukcji do tego zadania.

Część teoretyczna egzaminu może składać się z:

 • pytań ogólnych (wybór wielokrotny)

 • pytań szczegółowych (wybór wielokrotny)

Część praktyczna może składać się z:

 • zbadania 3-5 próbek testowych

 • przygotowanie instrukcji dla inspektorów

Warunki konieczne do wydania certyfikatu kursu: aby certyfikat EN ISO 9712 mógł zostać wydany, muszą być spełnione następujące warunki – badania wzrokowe, odpowiednio zdany egzamin oraz

12-miesięczne praktyczne doświadczenie w zakresie badań ultradźwiękowych w odpowiednim sektorze. Choć może wydawać się to skomplikowane, prawda jest taka iż posiadanie takiego kursu daje szerokie możliwości kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *