Badania ultradźwiękowe – dla kogo kurs i czego się spodziewać?

Kurs na poziomie badań ultradźwiękowych (UT) realizowany w kilku placówkach w Szczecinie jest przeznaczony dla każdego, kto potrzebuje gruntownej wiedzy na temat badań ultradźwiękowych w praktyce oraz:

 • metod zastosowania,

 • korzyści,

 • ograniczeń.

Test poziomu ultradźwiękowego (UT) jest odpowiedni dla inspektorów, którzy będą przeprowadzać testy ultradźwiękowe w branży. Kurs spełnia wymagania szkoleniowe normy EN ISO 9712 i zalecenia SNT-TC-1A.

Zawartość kursu

Szkolenie to połączenie teorii i ćwiczeń praktycznych. Pod nadzorem i wskazówkami wyspecjalizowanych instruktorów uczestnik szkolenia będzie korzystać z różnych technik inspekcji, które zapewnią praktyczne doświadczenie i solidną, gruntowną wiedzę o metodzie, jaką są badania ultradźwiękowe UT.

Każdego dnia można się spodziewać tego, że będzie zadawana praca domowa zawierająca zadania związane z teorią. Prace domowe zostaną omówione następnego dnia wraz z instruktorami.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy, jakie mogą zostać omówione na kursie z badania ultradźwiękowego (UT):

 • Podstawowa i zaawansowana teoria i zasady badań ultradźwiękowych

 • Techniki ultradźwiękowe i konfiguracja sprzętu

 • Czynniki wpływające na badania ultradźwiękowe

 • Ocena wskazań wad

 • Przegląd metod i standardów akceptacji

 • Ćwiczenia praktyczne w badaniach ultradźwiękowych

 • Zgłaszanie ustaleń

Wymagania wstępne

Organizatorzy kursów spodziewają się, że umiejętności matematyczne uczestników są minimum na poziomie szkoły podstawowej, ponieważ nauczanie w klasie, praca domowa i egzamin zawierają obliczenia.

Korzyści z ukończenia kursu ultradźwiękowego (UT)

Kurs zapewni każdemu uczestnikowi gruntowne teoretyczne i praktyczne wykształcenie w zakresie badań ultradźwiękowych. Organizatorzy upewniają się, że otrzymasz odpowiedni Badania ultradźwiękowe – dla kogo kurs i czego się spodziewać?

Tym samym, każdy uczestnik kursu po spełnieniu wymagań certyfikacji będzie mógł wykonywać testy ultradźwiękowe w praktyce w branży.

Egzamin

Aby ukończyć kurs na tym poziomie i aby być certyfikowanym inspektorem badań ultradźwiękowych, należy spełnić wymagania normy EN ISO 9712, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy zda się egzamin.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej opartej na wiedzy zdobytej podczas kursu 1na kierunku badań ultradźwiękowych (UT) oraz z praktycznej części testowania kilku próbek spoiny i napisania instrukcji do tego zadania.

Część teoretyczna egzaminu może składać się z:

 • pytań ogólnych (wybór wielokrotny)

 • pytań szczegółowych (wybór wielokrotny)

Część praktyczna może składać się z:

 • zbadania 3-5 próbek testowych

 • przygotowanie instrukcji dla inspektorów

Warunki konieczne do wydania certyfikatu kursu: aby certyfikat EN ISO 9712 mógł zostać wydany, muszą być spełnione następujące warunki – badania wzrokowe, odpowiednio zdany egzamin oraz

12-miesięczne praktyczne doświadczenie w zakresie badań ultradźwiękowych w odpowiednim sektorze. Choć może wydawać się to skomplikowane, prawda jest taka iż posiadanie takiego kursu daje szerokie możliwości kariery.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *